Rodzaje popularnych zabezpieczeń antykorozyjnych

metalowe pręty

Zabezpieczenia antykorozyjne zapewniają ochronę metali przed procesami powstawania rdzy. Warstwa ochronna wpływa na wytrzymałość i żywotność metalowych elementów oraz na ich odporność przed różnymi czynnikami atmosferycznymi. Zabezpieczenia antykorozyjne to warstwy izolujące korodujący materiał przed środowiskiem korozji.

Korozja może być elektrochemiczna i chemiczna, czyli gazowa związana z procesami utleniania w wyniku występowania gazów zawierających związki chemiczne czynne. Korozja elektrochemiczna z kolei jest wynikiem warunków atmosferycznych i powstawania różnicy potencjałów. Obecnie stosuje się metody elektrochemiczne i powłoki antykorozyjne.

Zabezpieczenia elektrochemiczne

Najczęściej występującym rodzajem korozji jest korozja elektrochemiczna — warstwa elektrolitu, jaka powstaje w wilgotnym środowisku, powoduje reakcje między katodą i anodą, które mogą zostać ograniczone poprzez zastosowanie elektrochemicznych zabezpieczeń antykorozyjnych, czyli inhibitorów korozji. Zmieniają one napięcie powierzchniowe metali i wpływają na zmniejszenie lub nawet zahamowanie rozwoju korozji.

Powłoki antykorozyjne

Drugim rodzajem zabezpieczeń są powłoki antykorozyjne, które można podzielić na metaliczne i niemetaliczne. W tym pierwszym przypadku mowa o chromowaniu i cynkowaniu. Chromowanie wykonuje się na powierzchniach aluminiowych, a warstwa ochronna charakteryzuje się wysokim połyskiem. Cynkowanie z kolei jest metodą zabezpieczania stali i polega na pokryciu elementów silnie przylegającą warstwą cynku, który pełni role anody – zachodzą w nim procesy utleniania. A więc korozja pojawi się na powłoce, a nie na metalu. Natomiast do powłok niemetalicznych zaliczamy farby i lakiery, które nie tylko chronią przed rdzą, ale także umożliwiają nadanie określonego koloru.