Na czym polega i jak działa zabezpieczanie przed korozją?

zabezpieczanie przed korozjąZabezpieczenie przed korozją można wykonać na różne sposoby, a dobór odpowiedniej metody warunkowany jest rodzajem materiału, na którym będzie wykonywana powłoka antykorozyjna.

Obecnie najczęściej wykorzystuje się trzy techniki:

  • Cynkowanie ogniowe – polega na zanurzeniu elementów ze stali i stopów żelaza w cynku w formie płynu;
  • Malowanie proszkowe – naelektryzowane cząstki farby nanosi się na powierzchnię przewodzącą metalu. Farba utrzymuje się dzięki siłom elektrostatycznym;
  • Malowanie na mokro – technika stosowana głównie wobec gabarytów i dużych elementów, na przykład konstrukcji budowlanych. Farby nakłada się metodą natrysku za pomocą specjalnych agregatów, które wyrzucają farbę pod dużym ciśnieniem.

Czy zabezpieczenia antykorozyjne są skuteczne?

Korozja to niezamierzone i odbywające się w sposób stopniowy niszczenie metali na skutek oddziaływania warunków otoczenia, przed którymi chronią właśnie zabezpieczenia antykorozyjne. Odpowiednie działania prewencyjne wdraża się już na etapie projektowania konstrukcji i to nie tylko przez dążenie do maksymalnie uproszczonych form z niewielką liczbą zgięć, w których może gromadzić się woda.

Inhibitory korozji mogą być anodowe lub katodowe, a więc zmniejszają lub powiększają polaryzację anodową metalu i przesuwają potencjał korozyjny w kierunku ujemnym bądź dodatnim. Metal staje się katodą lub anoda ogniwa, co znacznie ogranicza ryzyko korozji.

W wyniku cynkowania powstaje szczelna powłoka, która stanowi barierę przed oddziaływaniem różnych czynników obecnych w środowisku, na przykład deszczem i wilgocią. Cynkowanie chroni zarówno powierzchnię wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Ponieważ warstwa cynku może z biegiem czasu ulegać utlenianiu, to zabezpiecza się ją powłoką malarską o określonych właściwościach, co jest ważne zwłaszcza w środowiskach kwaśnych i zasadowych.