Czym jest malowanie przeszkodowe i po co je wykonujemy?

kominy

Celem malowania przeszkodowego, inaczej ostrzegawczego, jest oznakowanie tzw. przeszkód lotniczych. Prace z tego zakresu muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa i mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa lotniczego na danym terenie. W dalszej części naszego wpisu dowiesz się, czy jest malowanie przeszkodowe i kiedy dokładnie znajduje zastosowanie.

Cel i specyfika malowania przeszkodowego

Przede wszystkim wyjaśnić należy, czym jest przeszkoda lotnicza. Otóż są to różnego rodzaju obiekty, których wysokość przekracza 50 metrów. Za taką przeszkodę mogą być też uznane niższe budowle, jeśli położone są w strefach dolotowych lotniska. Władze cywilne lub wojskowe wydają decyzję dotyczącą tego, jakie konstrukcje są klasyfikowane do tej grupy. Dotyczy to najczęściej masztów, wież, kominów i innych obiektów wysokich. Konieczne jest wówczas zastosowanie specjalnego oznakowania dziennego, którego celem będzie wskazywanie położenia danej przeszkody, a także jej ogólnego kształtu i rozmiaru. Podejmowane działania z tego zakresu mają na celu zwiększenie widoczności przeszkód lotniczych zarówno w dzień, jak i w nocy.

Malowanie przeszkodowe wykonywane jest odpowiednimi farbami wysokiej postrzegalności (RAL 3020). Kwestia kolorystyki i motywów graficznych regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. Najczęściej działania ograniczają się do pomalowania obiektu w biało-czerwone (ewentualnie pomarańczowe) pasy lub szachownicę. Kolory muszą być ułożone naprzemiennie. Ważne jest przy tym, by pola narożnikowe i skrajnie nie miały koloru białego. Niekiedy dodatkowo konieczne jest też zamontowanie specjalnych świateł przeszkodowych.

Malowaniem przeszkodowym zajmują się wyłącznie wykwalifikowane firmy, które zapewniają usługi realizowane na wysokościach. Pracownicy odpowiedzialni za to zadanie muszą mieć stosowne doświadczenie i uprawnienia, konieczne jest też zastosowanie odpowiedniego sprzętu. Malowanie bardzo często wykonywane jest w trudno dostępnych miejscach, więc trzeba wdrożyć wszystkie niezbędne standardy bezpieczeństwa.